Klachten en Geschillenregeling

Informatieverstrekking Wkkgz
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasier aangesloten. De geschilleninstantie Stichting Zorggeschil via Quasier is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van De Stichting Zorggeschil/Quasir zijn te vinden/te bereiken via deze link. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van De Stichting Zorggeschil indienen hier. Het klachtenreglement van De Stichting Zorggeschil, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, treft u hier aan.

De geschillenregeling van De Stichting Zorggeschil zal in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris u worden aangereikt.