Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Naam en telefoonnummer huisarts
 • Naam en telefoonnummer van specialist
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Als overleg nodig is met uw huisarts, specialist of therapeut over uw behandeling. Dit alleen in overleg met u en met uw toestemming vooraf
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing

Cookies
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow gebruikt cookies voor Google Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dit helpt ons om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt.

Hoe lang we gegevens bewaren
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: voor de belastingdienst zijn we verplicht om gegevens 7 jaar lang te bewaren. De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.

Delen met anderen
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek, Facebook, messenger en Whatsapp gebruik
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow gebruikt cookies voor Google Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dit helpt ons om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bij het maken van een online reservering wordt naar uw naam, e-mail, telefoonnummer gevraagd. Deze data is veilig en versleuteld vastgelegd door MijnDiad. Het communiceren via Facebook, Messenger en Whatsapp vallen onder de privacyverklaring van de providers. U kunt bij hen u goed informeren. Verder gaat VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow zorgvuldig om met de berichten die u stuurt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar tunde@voetreflex-asten.nl. VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tunde@voetreflex-asten.nl.
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons