Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 •  Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Naam en telefoonnummer huisarts
 • Naam en telefoonnummer van specialist
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Financiële administratie – enkel uw naam
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Als overleg nodig is met uw huisarts, specialist of therapeut over uw behandeling. Dit alleen in overleg met u en met uw toestemming vooraf
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing

Cookies
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow gebruikt cookies voor Google Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dit helpt ons om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt.

Hoe lang we gegevens bewaren
VoetreflexPlus Praktijk Let it Flow zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: voor de belastingdienst zijn we verplicht om gegevens 7 jaar lang te bewaren. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst WBGO wordt vereist 15 jaar bewaard.